Malå Begravningsbyrå

Att förlora en anhörig eller vän kan vara mycket svårt. Därför är ett fint avskedstagande tillsammans med närstående en hjälp i sorgearbetet.

Utöver den sorg och saknad man känner ställs man också inför många frågor och många praktiska saker att ansvara för. Hos oss får ni hjälp med detta.

Vår kunskap ger er trygghet att utforma en personlig begravning efter egna önskemål. Oavsett hur stort eller litet uppdraget är, finns vi till för alla.

För brådskande begravningsärenden ring vår jourtelefon: 070-322 95 85

minnerummet

Information om begravningar finner du här nedan

Integritetspolicy

Hur gör vi nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet.

Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. Skriften kan här läsas eller laddas ner i PDF-format, men du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF

Att tänka på vid dödsfall
Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Du kan även komma in och hämta den mer utförliga broschyren ”Ett stöd för minnet”.

En del ordnas automatiskt
Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam
Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar
Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m. 
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerd. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Föreningar
Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat att tänka på

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

Inför besöket hos oss

Du är välkommen in till oss på Malå Begravningsbyrå, så hjälper vi dig att ta hand om allt – före, under och efter begravningen – oavsett vilka önskemål du har. Innan besöket hos oss finns det en del frågor som kan vara bra att diskutera igenom inom familjen:

 • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
 • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller andra önskemål?
 • Hade den avlidne registrerat sina sista önskemål i Livsarkivet?
 • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
 • Vill ni ha en dödsannons och hur ska den i så fall vara utformad?
 • Har ni redan några idéer inför begravningen?
 • Kommer begravningen att vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
 • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Har ni inte talat om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor med oss. En av de första saker ni har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik
Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument.

Tjänstgörande officiant hjälper till att ordna musiken. För att ge lite hjälp i valet av musik, har vi sammanställt några förslag.

Klicka här för förslag på Musik>>

Malå Begravningsbyrå samarbetar väldigt nära med Malå Blomsterhandel då dessa två verksamheter ingår i Per & Lotta Tidlösa Design AB. Det betyder att vi har tillgång till duktiga florister som med sin kreativitet utformar dina blomsterarrangemang, både vad det gäller kistdekorationer och övriga arrangemang.

Som nära anhörig eller vän hör du till de självskrivna deltagarna på en begravning. Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen.

Som regel bör man försöka gå på en begravning, även när man är avlägsen släkting, arbetskamrat, granne eller vårdare till den avlidne. Det betyder ofta mycket för familjen att man kommer. Ibland vill dock familjen hålla begravningen inom en liten krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan begravningen

Att tänka på som gäst

De formella detaljerna är inte viktigast – det viktigaste av allt är att vara närvarande och till stöd för den avlidnes anhöriga. Men det kan ändå vara bra att känna till de vanligaste formaliteterna inför begravningen, för att känna sig bekväm i sammanhanget.

Klädsel
Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Vanligast för män är svart, mörkblå eller mörkgrå kostym. Vit slips är alltid korrekt. För kvinnor kan det innebära mörk eller svart dräkt, klänning, svarta eller mörka strumpor och en vit scarf/halsduk.

Ankomst
Som gäst vid en begravning är det lämpligt att komma c:a 15 minuter innan begravningen.

Placering
Vår representant vid begravningen ser till att anhöriga, släktingar och gäster hamnar på rätt plats i kyrkan/kapellet.

Begravningsceremoni
Hur själva begravningen sedan går till kan variera stort beroende på om de anhöriga eller den avlidne har valt en kyrklig eller borgerlig begravningsceremoni – eller en begravning enligt annat trossamfund. En begravning som följer ordningen enligt Svenska kyrkan har en förutbestämd ritual. En borgerlig begravningsakt kan vara helt fritt utformad efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål

Efter begravningen
I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev, muntligt eller via Familjesidan.se

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person.

Det finns olika möjligheter att ge en utvald minnesgåva. Via Frivilligorganisationernas Insamlingsråds hemsida – www.frii.se – kan du gå in på Minnesgåvans hemsida och välja den fond du vill skänka pengar till. Här hittar du också en förteckning över fonder som innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida – www.insamlingskontroll.se Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges

Direkt efter begravningen återstår många praktiska detaljer, som t ex att ordna med tackkort och tackannons. Här hjälper vi till med utformning och innehåll.

Efter en kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.

När det gäller gravvårdar har vi flera samarbetspartners som vi anser tillhöra de mest kompetenta på marknaden. Att bestämma sig för en gravvård är ett viktigt beslut. Gravvården skall stå där som ett minnesmärke, kanske för all framtid. Därför är det klokt att fråga oss till råds innan du slutligen bestämmer dig.

Många känner en stor tomhet efter begravningen och kan behöva någon att tala med. Här kan vi hjälpa till att skapa kontakt med olika föreningar och sorgegrupper.

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris – oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Vi gör det med omtanke och stort engagemang. Du kan alltid känna dig trygg med att den person som från början tar ansvaret för begravningen finns med hela vägen

Att skapa sig en bild av vad en begravning kostar kan vara svårt. Man är ofta helt inställd på att göra en fin begravning för sin anhöriga att man inte tänker på dessa frågor. Men som i många andra sammanhang så finns kostnadsaspekten med även när man ordnar en begravning. Vi tycker den är viktig och arbetar målmedvetet för att ha en tydlighet i vår debitering och en öppenhet i prissättningen. En aktuell prislista på våra tjänster finns på byrån.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig stod bredvid och tittade på. Exempelvis är vi alltid två personer som är med och kistlägger den avlidne, något som tyvärr inte är en självklarhet.

Via denna länk kan du se vad SBF skriver om begravningskostnader.

Förmedlade varor och tjänster

Debiteras enligt gällande prislista hos respektive leverantör.
Exempelvis annonser, blommor, extra sång och musik, borgerlig officiant, mat och dryck, gravsten m m.

Den mänskliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida. Därför är det viktigt att du alltid ska känna dig välkommen in till oss på Malå Begravningsbyrå för personlig rådgivning och hjälp.

Vi finns till för dig.

Ring vår jourtelefon för brådskande begravningsärenden på: 070-322 95 85

Övriga begravningsärenden mejla: mala.begravningsbyra@gmail.com eller ring 0953-100 94

Vi förstår att det kan kännas underligt att planera för sin bortgång när man är mitt i livet. Men det är nu du ska göra det. En dag kan det vara för sent. Se det som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna dem med obesvarade frågor den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om ”Memento Begravningsförsäkring”.

Att ordna och ge blommor och dekorationer till begravningen är ett sätt att visa sina känslor och att lämna vackra minnesbilder. Vanligt är att flera går ihop om en krans eller bukett och att man skriver en hälsning på ett kort eller ett band.

Kistdekorationer
Kistdekorationer är en viktig del i arrangemanget kring en begravning. Den utgör ett stort blickfång och avgör vilket totalintryck man skall få av rummet där ceremonin hålls. Målet är att ceremonin ska bevaras som ett ljust minne hos de anhöriga. Även om det finns många traditioner kring kistdekorationerna så har de numera utvecklats till att bli mycket mer personliga och fria.

Sorgarrangemang
Sorgearrangemanget är en annan viktig del i arrangemanget kring en begravning och det ska helst efterlämna ett ljust minne hos de anhöriga. Det finns många traditioner kring sorgearrangemangen, men de har precis som kistdekorationerna blivit mycket mer personliga och fria.

Kondoleansblommor
Kondoleansblommor skickas oftast före begravningen hem till anhöriga och familj som förlorat en av sina nära eller kära

Blommogram till begravning
När du beställer blommor till en begravning är det viktigt att ange den avlidnes namn, kyrka eller kapell, ort samt tid. Order till begravningar bör göras senast 2 dagar före

Handbukett
En liten handbukett som läggs vid kistan eller i graven är brukligt att ta med sig och det är idag lika vanligt att män som kvinnor använder det som en hälsning.

kistdekoration begravning lila blommor brudslöja rosa blommor
kistdekoration röda rosor orangea blommor granbarr fiskespö svampar
kistdekoration begravning vita blommor murgröna
kistdekoration vita blommor lila blommor rosa rosor hjärta
begravningsbinderi älghorn gula blommor röda rosor lika blommor tallbarr